ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Microextraction methods
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(1): 75-90
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Accurate, rapid and economic qualitative and quantitative analysis of trace amount substances in biological, environmental and food products is an important issue. Mostly, such substances must be taken from the matrix (separation) and concentrated (enrichment) before determining with analytical equipment. For these processes liquid-liquid, solid-liquid extraction and solid phase extraction are commonly used. However these methods are recently replaced by microexraction methods minimizing organic solvent consumption, simplifying sample preparation steps, providing high enrichment rates and appropriate to automation.


Mikroekstraksiyon yöntemleri
1Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Yahşihan-KIRIKKALE
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 1(30): 75-90

Biyolojik, çevresel ve gıda ürünlerindeki eser miktardaki maddelerin kalitatif ve kantitatif analizlerinin hassas, doğru, hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılması önemli bir konudur. Bu matriks örneklerden analitik cihazlar ile tayinde çoğu zaman maddenin ortamdan alınması (ayırma) ve deriştirilmesi (zenginleştirme) gerekmektedir. Bu işlemler için sıvı-sıvı ekstraksiyon, katı-sıvı ekstraksiyon ve katı faz ekstraksiyon yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler son yıllarda yerlerini organik çözücü tüketimini en aza indiren, örnek hazırlama basamağını basitleştiren, yüksek zenginleştirme oranı sağlayan ve otomasyona uygun mikroekstraksiyon yöntemlerine terk etmeye başlamışlardır.