ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An alternative approach based on angle and distance in horizontal route design
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(2): 193-204
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

A common problem on transportation planning facilities is to generate an adequate route that refers the subsequent studies. Route design includes a process with determining the different quality alternative facilities during planning based on three dimensional field data. In this stage, the obtained route results should be taken into consideration by means of reliability and accuracy for rapid and effective decision supports. Therefore, an alternative approach is represented in this study for referring the route design with computational functions and workflow. In this approach, namely Angle-Distance search on grids, an automatic connecting algorithm of two given points due to azimuth angle of the searched points, step interval and horizontal coordinate differences to draw the zero line, which helps to perform cut fill balance due to minimizing earthwork cost, is represented. The objective function of the proposed method is the differences between the desired longitudinal grade line elevations and the computed elevations that should be done minimum. Thus, the aim is to perform cut fill balance and to make earthwork cost minimum. The feasibility and validity of the proposed method was shown in a case study by using high resolution LIDAR (Light Detection and Ranging) dataset to produce digital elevation models. The results showed that the proposed methodology could be used as a guide, which helped to minimize the total earthwork balance in route planning facilities.


Yatay geçki tasarımında açı ve uzunluğa dayalı alternatif bir yaklaşım
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 2(30): 193-204

Ulaştırma türleri arasında genel bir sorun, planlama çalışmalarında referans olarak kullanılacak ulaştırma türüne ait uygun geçkinin geçirilmesi işlemidir. Geçki planlaması, üç boyutlu arazi verisine dayalı olarak, planlama esnasındaki farklı nitelikteki alternatif çalışmaların niteliğine göre değerlendirilmesi gereken bir süreci kapsar. Bu aşamada karar verme sürecinde hızlı ve etkin çözümlerin elde edilebilmesi için sonuçların doğruluk ve güvenirliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışmada, ulaştırma türlerinde kullanılabilecek geçki tasarımı için farklı bir metot önerilmektedir. Bu amaçla, klasik geçki araştırmasına alternatif olarak, işlem algoritması ve hesaplama tekniği iteratif olan bir yaklaşım sunulmuştur. “Açı ve Uzunluk ile Gridlerde Arama” olarak adlandırılan bu yaklaşımda, geçki hattına ait ara noktaların tespit edilmesi, değişen açı değerlerine bağlı oluşturulan arama çemberi üzerindeki noktaların eğim değerlerine ve sabit arama uzunluk değerine bağlı olarak yapılmaktadır. Önerilen yaklaşımda kullanılan amaç fonksiyonu, eğim değerine göre bulunan geçki ara noktalarının yükseklikleri ile mevcut yükseklik değerlerinin farkının minimum olması koşuluna göre düzenlenmiştir. Bu sayede, elde edilen geçki, kazı dolgu dengesini sağlayarak toprak işini minimize etmektedir. Bu çalışmada, geliştirilen söz konusu bu yaklaşımın test edilmesi amacıyla, LIDAR (Light Detection and Ranging) tekniği ile elde edilen bir alana ait yüksek çözünürlüklü üç boyutlu arazi verisi kullanılarak sayısal bir uygulama yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, önerilen yaklaşımın, istenen eğim koşullarını yerine getirerek kazı dolgu dengesini sağlamasından dolayı, geçki planlama çalışmalarında referans olarak kullanılabileceği görülmüştür.