ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Cross-layer design in wireless ad hoc and sensor networks
1Electrical and Electronic Engineering Department, Yeditepe University, ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 66-73
Full Text PDF

Abstract

This article explains a new paradigm in networking called cross-layer design (CLD), which differs from conventional layered protocol architecture. With CLD, parameters of one layer can be used in optimization of another layer, and interactions among layers are permitted. Two examples of CLD approaches used in mobile ad hoc networks (MANETS) are provided to illustrate the effectiveness of CLD. The first example is using the energy level and consumption parameters depended on transmission range (Physical layer) in the packet routing (Network layer). The second example is including link stability information in network routing. Even though CLD offers benefits, there are challenges as well. These challenges are outlined here.


Telsiz haberleşmeli anında kurulabilen ve sensör ağları çapraz-yüzey dizaynı
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 66-73

Bu makale yeni yöntem olarak öne çıkan telsiz haberleşmeli ağlarda çapraz yüzey dizaynın (ÇYD) farklılıklarını anlatacağız. ÇYD diğer geleneksel ağ protokollerinden farklı olarak ara yüzeyler arasında bilgi alışverişi yapılmasını sağlar. Böylece, bir yüzeyin kullandığı parametreler diğer yüzeyde kullanılabilir, bununla daha verimli bir sistem kurulabilir. ÇYD’nin yararlı olduğu iki örneği ÇYD’nin efektif olduğunu göstermek için burada sunacağız. Birinci örnek de, ÇYD ağdaki enerji tüketimini aza indirmek için iletişim uzaklığını ayarlayan mekanizma ile paket yolu bulma yöntemlerinde kullandık ve verimi arttırdık. Diğer örnek de ise haketli kullanıcıların hızlarını paket yolu bulma yöntemlerinde kullandık, bu yöntem bize daha kararlı paket yolları bulunmasını sağladı ve ağın verimliği arttı. ÇYD’nin başarılı olmasına rağmen, çeşitli sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunları da burada açıklayacağız.