ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Producing 3D combined models by the support of image processing techniques to be used in city designing application: Taksim Cumhuriyet Square
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(2): 225-234
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Three dimensional urban modeling is used in the area of urban design most frequently. Three dimensional city square models give the impression of being inside the modeled area. For the planner, this makes it easy to read the studied area. Every kind of information related to physical space can be obtained of the model, as if you really are in the area. It helps the researcher to look at the area with the perspectives which resembles the study area. The most important component of three dimensional modeling studies is geographical data. There are emerging problems such as the quality level of existing data, its optimization, and integration. The main purpose of this study is to compare, combine and optimize the photogrammetric and terrestrial laser scanning methods in order them to be used in urban and regional planning studies. By this way, the usability, relevance of the mentioned data for the urban region planning are examined. The achieved 3D model which applied in its original scale,on 3D maps, is gained by using the real images data with the support of laser scanners. Taksim quare’s combined 3D model has made great contributions to city planner’s micro scale city applications.


Kentsel tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere görüntü işleme teknikleri yardımıyla üç boyutlu bütünleşik model üretimi: Taksim Cumhuriyet Meydanı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim dalı, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 2(30): 225-234

Üç boyutlu şehir modellerinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi kentsel tasarımdır. Üç boyutlu meydan modelleri ile modellenen alanın içinde geziniyormuş hissi verilir. Bu plancının çalışılan alanı okumasını kolaylaştırır. Fizik mekana ilişkin her türlü bilgi gerçekten alana çıkılmış gibi modelden alınabilir. Alana çıkıldığındaki bakış açılarıyla meydana bakılması sağlanır. Üç boyutlu modelleme çalışmalarının en önemli bileşeni coğrafi verilerdir. Modellemede mevcut verilerin kalitesi, optimizasyonu, birbirleriyle entegrasyonu gibi yeni çözüm bekleyen sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı: Kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında kullanılacak üç boyutu model üretmek için; farklı yöntemlere elde edilmiş mekansal verilerin kalite ve güncellik bakımından uygun olanlarının çeşitli karşılaştırma kritelerine göre seçimi, optimizasyonu ve bütünleştirilmesidir. Bu sayede şehir bölge planlama için bilinen söz konusu verilerin kullanılabilirliği, uygunluğu araştırılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen model gerçek ölçeğinde (1/1 ölçekli) üç boyutlu haritalar üzerine işlenmiş, gerçek fotagrametrik verilerin kullanıldığı yersel lazer tarayıcı destekli üç boyutlu meydan modelidir. Taksim Cumhuriyet Meydanı’nın bütünleşik üç boyutlu modeli kentsel plancıların mikro ölçekte planlama çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır