ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A fuzzy-analytic network process based approach for enterprise information system selection
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 74-85
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this paper, Enterprise Resources Planning (ERP) software package selection problem is handled, that is very important for companies, and a fuzzy-analytic network process based approach is proposed to solve this selection problem. First, the proposed approach is detailed, and then its applicability is shown via a numerical example by determining the specifications of an ERP package to correspond the requirements of automotive industry and selecting the most appropriate package.


Kurumsal bilgi sistemi seçiminde bulanık-analitik ağ süreci tabanlı bir yaklaşım
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 74-85

Bu çalışmada, işletmeler için büyük önem taşıyan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yazılım paketi seçimi problemi ele alınmakta ve bu problemin çözümüne yönelik olarak bulanık-analitik ağ süreci tabanlı bir yaklaşım önerilmektedir. Önerilen yaklaşım, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak KKP yazılım paketinin özelliklerinin belirlenmesi ve en uygun paketin seçilmesine yönelik olarak sayısal bir uygulama örneği üzerinde açıklanmakta ve uygulanabilirliği gösterilmektedir.