ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Solving the fuzzy project scheduling problems with meta- heuristic methods
1
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 86-101

Abstract

Today, as a result of ongoing globalization, companies do not have to only compete on the local market but worldwide. Globalization also caused an increase in product variety while shortening product life. Consequent confusion and uncertainty made predicting the future and planning accordingly much more difficult. Because classic planning and scheduling methods fail to keep up in such an environment, to make right decisions and to draw accurate plans for future requires an unconventional approach. Using exact methods to solve these problems is not feasible, due to required long computational time and realism of the project. An alternative way to solve this uncertainty is the fuzzy set theory. Using this method on scheduling problems makes it possible to plan more efficiently. In this study the use of meta-heuristic methods for solving fuzzy project scheduling problems is investigated.


Bulanık proje çizelgeleme problemlerinin meta sezgisel yöntemlerle çözümü
1Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Kampüs-KONYA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 86-101

Günümüzde şirketler artık sadece kendi bölgelerinde değil, küreselleşmenin getirdiği küresel pazarlarda rekabet etmek durumundadırlar. Bu rekabetin bir neticesi olarak, gün geçtikçe ürünlerin ömürleri azalırken ürün çeşitliliği artmakta, bu da belirsizliğin artmasına ve planlamanın güçleşmesine yol açmaktadır. Böyle bir ortamda ayakta kalabilmek için şirketlerin doğru kararlar alarak doğru planlar yapması gerekmekte ve bu durum da proje çizelgelemenin önemini artırmaktadır. Bu problemin çözümünde kesin çözüm veren yöntemlerin kullanılması hem gerçekçilik açısından hem de hesaplanması için gerekli süre açısından uygun olmamaktadır. Belirsizliğin çözümünde en doğal yöntem, bulanık küme teorisidir. Bu yöntemin, proje çizelgelemede kullanılmasıyla daha etkili ve verimli çizelgeler oluşturmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada bulanık proje çizelgeleme problemlerinin meta sezgisel yöntemlerle çözümü araştırılmıştır.