ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Engine oil additives, their properties and interactions
1
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 138-149
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, additives which are used in engine oils, their properties and interactions between each other are reviewed in the literature. In addition to additive properties, their chemical types and ratios are also presented. Nowadays, there are a number of research studies going on about additives and their effects on friction and wear are being examined in detail. The results, of which obtained from the publications about additives that are used in different combinations and ratios are summarized.


Motor yağı katkı maddeleri, özellikleri ve etkileşimleri
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 138-149

Bu çalışmada, motor yağlarında kullanılan katkı maddeleri, bu katkı maddelerinin özellikleri ve birbirleri ile olan etkileşimleri literatür kaynaklarından yararlanılarak derlenmiştir. Katkı maddeleri görevlerinin yanı sıra kullanılan kimyasal tipleri ve oranları da sunulmuştur. Günümüzde katkı maddeleri ile ilgili birçok araştırma yapılmakta, bunların sürtünme ve aşınma üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Farklı katkı maddelerinin değişik kombinasyonlarda ve oranlarda kullanılması suretiyle literatürde elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.