ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A review of pcdd/fs levels in environmental samples and analysis
1
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 150-171
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

An accurate, quick and cheap method for the determination of PCDD/Fs levels in the environmental matrices such as air, soil, vegetation, vegetative or animal food, sediments etc. in which persistent organic pollutants (POPs) tend to accumulate is very considerable issue for the environment and the public health. From this point of view, some questions including how much PCDD/Fs exist in the environmental matrices and which technologies are applicable to dioxin analyses should be concerned in details.
In this article, an investigation on the PCDD/Fs levels and the typical levels of the dioxin congeners in the environmental matrices such as air, soil, vegetation, vegetative or animal food and sediment is presented. HRGC/HRMS and HRGC/LRMS-NCI techniques used frequently in the analyses of PCDD/Fs are evaluated and discussed.


Çevresel örneklerdeki pcdd/f düzeyleri ve analizine ilişkin bir değerlendirme
1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Umuttepe-KOCAELİ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 150-171

Kalıcı organik kirleticilerin (KOK’lar) büyük bir birikim potansiyeli gösterdiği hava, toprak, bitki örtüsü, bitkisel veya hayvansal kökenli gıda maddeleri ve sedimentler gibi çevresel ortamlardaki poliklorlu dibenzo- p-dioksin ve dibenzofuran (PCDD/F) düzeylerinin doğru, hızlı ve ucuz bir şekilde belirlenip elde edilen sonuçlardan yola çıkarak gerekli önlemlerin alınması çevre ve halk sağlığı açısından son derece önemli bir konudur. Bu açıdan bakıldığında; tüm çevresel ortamlardaki PCDD/F düzeylerinin büyüklüğü ve bu düzeylerdeki PCDD/F bileşiklerinin hangi teknolojilerle belirlenebileceği gibi bazı soruların mutlak suretle cevaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada; hava, toprak ve bitki örtüsü, bitkisel ve hayvansal kökenli gıda maddeleri ve sedimentler gibi çevresel ortamlardaki PCDD/F düzeylerine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ve bu ortamlardaki PCDD/F düzeylerinin genel durumu ile ilgili çeşitli bilgiler sunulmuştur. Sözü edilen ortamlarda birikim yapan PCDD/F bileşiklerinin analizinde sıklıkla kullanılan HRGC/HRMS ve HRGC/LRMS-NCI tekniklerinin, söz konusu düzeylerdeki bir kirlilik için uygulanabilirlikleri değerlendirilmiş ve incelenmiştir.