ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Numerical calculation of cavitation buckets for 2-D Hydrofoils
1
2
3
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 266-280
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the cavitation buckets for the two-dimensional hydrofoils are computed by using the boundary element methods. Dirichlet type potantial based boundary element methods (panel methods) used in the calculation and verification of cavitation buckets. With the help of a computer program (CDSM=Combined Doublet and Source Method) the hydrodynamic performance of sections was calculated in a systematic manner by changing the parameters affecting the cavitation. Design booklets and diagrams have been created based on these results. The diagrams of different variables are compared with each other. Angle of attack - Minimum pressure coefficient (α-CP), Angle of attack – Lift coefficient (α-CL) using parameters have been presented in tables and diagrams. All data was collected in the booklets. By using this booklet it can be said where the cavitation is/isn’t effective on the hydrofoil sections and which ranges on the booklets should be worked according to the analysis solutions. All results are discussed in a detailed manner.


İki boyutlu hidrofoillere ait kavitasyon kovalarının sayısal hesabı
1Endaze Mühendislik, Pendik-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
33İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Maslak-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 266-280

Bu çalışmada sınır elemanları yöntemi kullanılarak iki boyutlu hidrofoil kesitlerine ait kavitasyon kovalarının
sayısal hesabı yapılmıştır. Dirichlet tipi potansiyel temelli sınır elemanları yöntemleri (panel yöntemleri) hem kavitasyon kovasının hesaplanmasında hem de kavitasyon kovasının doğrulanmasında kullanılmıştır. Bir bilgisayar programı yardımıyla (CDSM=Combined Doublet and Source Method) kavitasyonu etkileyen
parametreler sistematik bir biçimde değiştirilerek sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak diyagramlar ve dizayn bukletleri hazırlanmıştır. Hücum açısı - Minimum basınç katsayısı (α-CP), Hücum açısı – Kaldırma kuvveti katsayısı (α-CL) grafikleri kullanılarak diyagram ve tablolar oluşturulmuştur. Bütün veriler toplanarak kavitasyon kova diyagramları (bukletleri) oluşturulmuştur. Bu bukletler sayesinde hidrofoil kesitleri üzerinde kavitasyonun olup olmadığı ve söz konusu kesitlerin analiz sonuçlarına göre hangi aralıklarda çalışılması gerektiği ortaya konulmuştur. Sonuçlar tartışılıp değerlendirilmiştir.