ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
LMI based mixed H2/H∞ state-feedback control of crane structures against earthquake induced vibration
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 281-291
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This paper deals with the active vibration control of cranes against earthquake induced vibration. For this
purpose, firstly a dynamic model is developed and then Linear Matrix Inequalities (LMIs) based mixed H2/H∞ state-feedback controller is designed in this study. Performance of the designed controller and active vibration control system is investigated by simulation. The time history of ground motion of the Marmara Kocaeli earthquake in 1999 (Mw=7,4), which is a disturbance input, is applied to modeled container crane. Additionally, the performance of the designed controller is also compared with a state-feedback H∞ controller. Simulation results indicate that superior earthquake induced vibration suppression is achieved by the use of designed controllers and active vibration control system.


DME tabanlı durum geri-beslemeli karma h2/h∞ kontrolörle krenlerde yapısal titreşimlerin kontrolü
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 281-291

Bu çalışmada, krenlerde depremden kaynaklanan yapısal titreşimleri azaltmak için aktif titreşim kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, öncelikle bir dinamik model geliştirilmiş, ardından Doğrusal Matris
Eşitsizlikleri (DME) tabanlı durum geri-beslemeli karma H2/H∞ kontrolör tasarlanmıştır. Tasarlanan
kontrolörün ve krenler için önerilen aktif kontrol sisteminin performansı benzetim çalışmaları ile
incelenmiştir. Konteyner kreni modeline bozucu giriş olarak 1999 Marmara Kocaeli depremine (Mw=7,4) ait yer hareketinin zaman fonksiyonu uygulanmıştır. Ayrıca, tasarlanan kontrolörün performansı durum geribeslemeli H∞ kontrolör ile karşılaştırılmıştır. Benzetim çalışmasının sonuçları, önerilen aktif kontrol
sisteminin ve tasarlanan kontrolörün krenlerde depremden kaynaklanan yapısal titreşimlerin azaltılmasında başarılı olduğunu göstermektedi.