ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Numerical modelling of the thermal signature of ship stack plumes
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 292-302
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article a model has been created for the thermal signature of the ship stack plume gases via
computational fluid dynamics and this model was applied to a generated vessel. At the end of this application; ship stack plume density variations, stack plume flow changes, flow speed variations, speed contour and vectoral changes, temperature variations of the exhaust gases and air around the ship, ship surface temperature distribution and cooling distance of the exhaust gases, have been obtained. These results are the main data for calculation of the radiation caused by exhaust plumes and countermeasures against infrared guided missiles.


Gemilerde baca gazı kaynaklı ısıl izin sayısal modellemesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 292-302

Bu makalede gemilerin baca egzoz gazlarından kaynaklanan ısıl izin hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yardımıyla modellemesi yapılmış ve bu modelleme yaratılan gemi üzerinde uygulanmıştır. Uygulama
sonucunda baca gazı yoğunluk değişimleri, baca egzoz gazı akış değişimleri, hız değişimleri, hız kontur ve vektörel değişimler, gemi etrafındaki havanın ve egzoz gazlarının sıcaklık değişimleri, gemi yüzeyi sıcaklık dağılımı ve egzoz gazlarının soğumasına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar geminin baca gazı kaynaklı ışıma hesaplamalarının yapılması ve kızılötesi güdümlü mermilere karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi için temel verileri oluşturmaktadır.