ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Vibration analysis of ship main engine and shaft system
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 310-319
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Ship is driven by machine power and various of dimensions of electrical and mechanical structures As it is possible to see vibration on each machine, it can be seen on ship mechanical system as well. The goal of this paper is to decrease of vibration oscillations on ship main engine shaft system. The mathematics model of system is composed by Lagrange method and also the effect of dynamics forces which are consisted of main engine streses and the hydrodynamic forces which come from water effect are also taken into consideration. The axial and torsional vibration were the factors during the analyse. Matlab – Simulink is used to obtain the
oscillation of axial and torsional vibrations and to make these oscillations less different types of damping coefficiency effects are investigated.


Gemi ana makine ve şaft sisteminin titreşim analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 310-319

Gemi, makine gücüyle hareket eden birçok mekanik, elektrik aksamdan oluşan karmaşık bir yapıdır. Her
çalışan makinede meydana geldiği gibi dinamik bozucu etkiler ve hidrodinamik kuvvetler sonucu gemideki mekanik sistemlerde de titreşim görülmektedir. Bu çalışmada gemi ana makine ve şaft sisteminin analizinde, hem ana makinenin çalışması ile meydana gelen bozucu dinamik kuvvetler hem de sudan gelen hidrodinamik etkiler göz önüne alınarak gemi ana makine şaft titreşimlerinin azaltılması amaçlanmıştır. Sistemin matematik modeli, şaft sisteminin eksenel-burulma zorlanma durumları baz alınarak Lagrange metodu ile oluşturulmuştur. Şaftın ve pervanenin, eksenel-burulma hareketlerinin değişimi, Matlab-Simulink programı kullanılarak elde
edilmiş ve genliklerin azaltılması için kullanılan farklı sönüm katsayıların etkisi incelenmiştir.