ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An investigation of wear behaviors of different cutting tools in machining by means of turning al-mgo composites produced by vacuum infiltration method
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 179-187
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In recent years, the investigations related with metal cutting and machinability are accelerated in paralel with increasing composit materials application areas. In this study, Al matrix and /MgO reinforcement composites having 5 %, 10 %, 15 % volume fraction of reinforcement are produced and machining experiments are made by using of Cementite Carbide (C), Cubic Boron Nitrides (CBN) and Covered Cubic Boron Nitrides (CBN- C) cutting tools. After machining experiments, abrasion behaviours are examined by taking of Scanning Electron Microscope (SEM) images of cutting tools. Machining experiments are made at the four different cutting speed (150, 200, 250 and 300 m/min), three different feed (0,075-0,15 and 0,225 mm/rev) and constant cutting depth (1 mm). The findings of 150 m/min cutting speed and 0,225 mm/rev feed values which are derived from the most unstable results are discussed in the evaluation of tool abrasion behaviour. In the evaluation of SEM views of cutting tools; ıt is resulted that the deposit machining (BUE) are arised at the head of tools and abrasion mechanism are effected to the all cutting tools and generally, the most stable results are derived from C tools.


Vakumlu infiltrasyon yöntemiyle üretilen al-mgo kompozitlerin tornalanmak suretiyle işlenmesinde farklı kesici takımların aşınma davranışlarının değerlendirilmesi
1Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi Bölümü, ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 179-187

Son yıllarda, kompozit malzemelerin kullanım alanlarındaki artışa paralel olarak talaşlı imalatları ve işlenebilirlikleri konusundaki araştırmalarda hız kazanmıştır. Bu çalışmada, vakumlu infiltrasyon yöntemi kullanılarak Al matrisli ve MgO takviyeli kompozit malzemeler % 5, % 10 ve % 15 takviye-hacim oranlarında üretilmiş ve Sementit Karbür (SK), Kübik Bor Nitrür (KBN) ve Kaplamalı Kübik Bor Nitrür (KBN K) kesici takımlar kullanılarak işleme deneyleri yapılmıştır. İşleme deneylerinden sonra, kesici takımların Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri alınarak aşınma davranışları incelenmiştir. İşleme deneyleri dört farklı kesme hızı (150, 200, 250 ve 300 m/dak), üç farklı ilerleme (0,075 - 0,15 ve 0,225 mm/dev) ve sabit kesme derinliğinde (1mm) yapılmıştır. Takım aşınma davranışlarının değerlendirilmesinde en kararsız sonuçların elde edildiği 150 m/min kesme hızı ve 0,225 mm/dev ilerleme değerinde elde edilen bulgular tartışılmıştır. Kesici takımların SEM görüntüleri değerlendirildiğinde, takımların uç kısmında yığıntı talaş (BUE) oluştuğu, bütün kesici takımlarda abrasiv aşınma mekanizmasının etkili olduğu sonucuna varılmış olup genel olarak en kararlı sonuçlar SK takımlarla elde edilmiştir.