ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Static analysis of symmetrically laminated rectangular composite plates with different boundary condutions
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 320-331
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study static analysis of symmetrically laminated rectangular composite plates uniformly lateral loaded are examined. The cases of all edges clamped or all edges simply supported are investigated. Maximum deflections of the symetrically laminated composite plates consisting of different orientation angle types and aspect ratios are examined parametrically by using the Galerkin Method and the Least Square Method based
on the governing differential equations of Classical Lamination Plate Theory (CLPT). Results are compared with Finite Element Method (FEM) software package ANSYS. It is observed that results of the Galerkin Method known as a powerful Weighted Residual Method are more consisted with the results of FEM (ANSYS) than the Least Square Method for all boundary conditions.


Simetrik katmanlı dikdörtgen kompozit plakların farklı sinir koşullarında statik analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim dalı, Yıldız-İSTANBUL; Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 320-331

Bu çalışmada düzgün yayılı yanal yük etkisindeki simetrik katmanlı dikdörtgen kompozit plaklar statik olarak incelenmiştir. Plakların dört kenarının da ankastre mesnetli veya dört kenarının da basit mesnetli olduğu durumlar incelenmiştir. Farklı tabaka açısı dizilimi ve kenar oranına sahip simetrik katmanlı kompozit plakların maksimum çökme değeri, Klasik Laminasyon Teorisi’nin (KLT) yönetici diferansiyel denklemlerine göre, Ağırlıklı Artıklar Yöntemleri’nden; Galerkin Yöntemi ve En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak parametrik olarak incelenmiştir. Sonuçlar, Sonlu Elemanlar Yöntemi’yle (SEY) çözümleme yapan ANSYS paket yazılımı sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Güçlü bir Ağırlıklı Artıklar Yöntemi olarak bilinen Galerkin Yöntemi sonuçlarının, SEY(ANSYS) sonuçları ile En Küçük Kareler Yöntemi’ne göre tüm sınır koşullarında daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.