ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Transformation of a unit pump equipped single cylinder diesel engine to a plc controlled high pressure fuel injected research engine
1
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 188-198
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In diesel engines, combustion efficiency depends on the mixture formation. At this point, injection system has an important role on mixture formation. In alternative fuel studies, the injection system parameters like pressure, injection advance, and injection character must be controllable. In general, single cylinder diesel test engines have mechanical unit pump systems and this system have no changeable parameters. From this point of view, the mechanic injector must be change with an electromagnetic injector to control the injection parameters. For this reason, a programmable logic controller was chosen to control injector. Before the adaptation, performance and emission (CO, CO2, HC, O2, NOx and λ) test were done with mechanical system. After along research and development period, a single cylinder Lombardini LDA 450 type diesel engine was modified to a high pressured (600–1600 bar), plc controlled engine.


Ünite pompalı tek silindirli dizel motorunun plc kontrollü yüksek basınç yakıt püskürtme sistem ile araştırma motoruna dönüştürülmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 188-198

Dizel motorlarında yanmanın iyileştirilebilmesi doğrudan karışımın teşkili ile ilgilidir. Bu bağlamda yakıt püskürtme sistemlerinin karışım teşkilindeki önemi de göz önüne alındığında, alternatif yakıt çalışmalarında ancak yakıt sevkinin kumanda edilebildiği bir motor kullanılabilir. Bu tip çalışmalarda kullanılan tek silindirli dizel motorunun mekanik yakıt püskürtme sistemi yerine püskürtme avansı, basıncı, faz sayısı gibi parametrelerin değiştirilebildiği yapıda olması gerekir. Bu amaçla bir elektromanyetik enjektörün motorun çalışma parametrelerine bağlı kontrol edilmesi çalışmanın parametrik değerlerinin değiştirilebilmesi için gerekmektedir. Yapılan araştırmada bu tip bir sistemin programlanabilir lojik kontroller ile kontrol edilebileceği belirlenmiştir. Sistemin PLC ile kontrol edilebilmesi için deney motorunun performans ile egzoz (CO, CO2, HC, O2, NOx ve lambda) emisyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Uzun bir ar-ge ve uygulama dönemini takiben, Lombardini LDA 450 tipi klasik dizel püskürtme sistemli bir motor farklı yakıtların optimum çalışma noktalarının belirlenmesi imkan sağlayacak, püskürtme avansı, süresi, adedi ve basıncı (600–1600 bar) değiştirilebilen bir ar-ge motoruna dönüştürülmüştür.