ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The effect of paper dryness to the number of drying cylinder in drying cylinders
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 341-349
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The most energy consuming section of the paper production facilities is the drying section. In general, the dryness of the paper at the entrance of the drying section is about 40 to 50%. If the degree of dryness of the paper entering the drying unit will be increased (moisture content will be decreased) energy savings can be achieved in drying unit. Shoe press units are used to improve the press effectiveness recently. In this study, it is observed that the number of drying cylinders can be reduced by 8 units according to our calculations when the dryness of the paper entering to the drying section of a paper production facility is increased from 49 to 55% with the desired degree of dryness.


Geri dönüştürülebilir kullanılmış kâğıttan kâğıt üreten bir tesiste shoe (pabuç) pres ünitesi uygulanmasının, kurutma ünitesinin işletme ve yatırım maliyetine olan etkisi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim dalı, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 341-349

Kâğıt üretim tesislerinde en fazla enerji tüketimi kurutma ünitesinde olur. Genel olarak kurutma ünitesine girişte kâğıdın kuruluk derecesi %40-50 arasındadır. Kurutma ünitesine giren kâğıdın kuruluk derecesi arttırılacak (nem miktarı azaltılacak) olursa kurutma ünitesinde enerji tasarrufuna gidilebilir. Son zamanlarda presleme etkinliğini arttırmak için shoe (pabuç) pres ünitesi uygulaması yapılmaktadır. Bu çalışmada bir kâğıt üretim tesisinin kurutma ünitesine giren kâğıdın %49 olan kuruluk derecesi, shoe (pabuç) pres ünitesi uygulanması ile %55’e çıkartıldığında, yapılan hesaplamalar sonucunda 8 adet daha az buharla ısıtılan kurutma silindiri ile istenilen kuruluk derecesinde kâğıt elde edilebildiği görülmüştür.