ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Fuzzy choquet integral approach for multi criteria supplier evaluation problem
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 214-223
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

During the supplier selection evaluation, many factors like tangible, intangible, financial and non-financial etc. must be considered. In literature, many multi criteria decision making (MCDM) methods have been used for supplier selection problems. Exposing a different strategy in supplier selection and using the Generalized Choquet Fuzzy Integral (GCFI) algorithm with the proposed supplier evaluation model in which the dependent criteria are evaluated, more effective results are obtained. The effect of dependent criteria over an alternative selection is taken into account. It is obtained that a firm in textile sector has determined the best alternative out of its suppliers.


Çok kriterli tedarikçi değerlendirme problemine bulanık choquet integrali yaklaşımı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 214-223

Tedarikçi seçiminin değerlendirilmesinde soyut, somut, finansal olan ve finansal olmayan vb. birçok faktör üzerinde durulmaktadır. Literatürde, tedarikçi seçimi problemlerinde kullanılan çok ölçütlü kara verme yöntemleri yer almaktadır. Tedarikçi seçimine farklı bir bakış açısı getirmek ve kurulan tedarikçi değerlendirme modeli sayesinde birbiri ile bağımlı olan ölçütlerin değerlendirilmesinde Genelleştirilmiş Choquet Bulanık İntegrali (GCBİ) algoritması kullanılarak daha etkin sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Bağımlı ölçütlerin alternatif seçimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tekstil sektöründeki bir işletmenin çalıştığı tedarikçileri arasından en iyi alternatifi belirlemesi sağlanmıştır.