ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Application of adaptive neuro fuzzy inference system to supplier selection problem
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 224-234
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Supplier selection is a key factor for firms in achieving its goals in supply chain management. To build effective relationships and gain competitive advantage, firms should select best supplier(s) according to its needs by applying proper methods and appropriate criteria. Supplier selection problem includes tangible and intangible factors such as quality, cost, relationship closeness and delivery in practice. This issue makes the problem as a Multi-Criteria Decison Making (MCDM) problem. In this paper, an approach that based on neural network and fuzzy logic named as Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) is presented for supplier selection problem. The proposed model takes the learning advantage of neural networks and integrates this with fuzzy logic that represents human reasoning mechanism effectively. The basics of ANFIS are illustrated and an algorithm based on the method is proposed for supplier selection problems in the paper.


Tedarikçi seçimi problemine adaptif ağ yapısına dayalı bulanık çıkarım sisteminin uygulanması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik ÜniversiteMakine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 224-234

Firmaların tedarik zinciri yönetimindeki amaçlarını gerçekleştirmesinde tedarikçi seçim problemi temel bir faktör teşkil etmektedir. Firmalar etkili ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı sağlama atına uygun yöntem ve kriterler uygulayarak ihtiyaçlarını en uygun tedarikçi veya tedarikçileriseçmemidir. Pratikte, tedarikçi seçim(prorlemi kalite, maliyet, ilişki yakınlığı ve teslimat gibi maddiolarak ifade edilebilen veya edilemeyen faktörler içerir. Bu husus problemi Çok Kriterli Bir Karar Verme Problemi’ne (ÇKKV) çevirir. Bu çalışmada tedarikçi seçim problemi için sinirsel ağ ve bulanık mantığa dayanan bir yaklaşım olan Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) sunulmaktadır. Ortaya konulan model sinirsel ağların öğrenme avantajını alır ve bunu insanın nedenselleştirme mekanizmasını etkili bir şekilde sunabilen bulanık mantık ile birleştirir. Çalışmada ANFIS’in temelleri ortaya konulmakta ve tedarikçi seçim problemine yönelik yapısı sunulmaktadır.