ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Comparison of calculated prediction model results with Experimental strengths of carbon nanotube reinforced aluminum matrix composite materials
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 364-373
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Industrial type multi-wall carbon nanotube reinforced aluminum matrix composites are successfully fabricated by vacuum assisted infiltration of molten aluminum alloy into the carbon nanotube containing preform. Compressive mechanical properties of these composites are investigated and compared with the calculation results of aforementioned prediction models. Thermal mismatch model is the most matching model for the yield strength of composites due to consideration of thermal expansion differences between reinforcement and matrix material in the model which affects punching of dislocations in the matrix. Furthermore, shear lag model gives the closest results for the ultimate compressive strength values by considering interfacial bonding parameters.


Karbon nanotüp takviyeli alüminyum matrisli kompozit malzemelerin deneysel dayanım değerleri ile tahmin modeli sonuçlarının karşılaştırılması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim dalı, Yıldız-İSTANBUL; Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 364-373

Endüstriyel tip çok cidarlı karbon nanotüp takviyeli alüminyum matrisli kompozitler, ergitilmiş alüminyum
alaşımının carbon nanotüp içerikli preform içerisine vakum destekli sızdırılması (infiltrasyonu) ile üretilmektedir. Üretilen kompozitlerin basma kuvveti altındaki mekanik özellikleri incelenmiş ve en çok tercih edilen tahmin modelleri ile yapılan hesaplamalar ile karşılaştırılmaktadır. Isıl uyumsuzluk (thermal mismatch) modeli, matris malzemesi ile takviye elemanı arasında varolan ısıl genleşme farkının yaratmakta olduğu matris malzemesinde dislokasyon yığılması etkisini dikkate aldığından, basma yükü aldında elde edilen akma gerilmesi sonuçlarına en yakın değerleri vermektedir. Ayrıca, kayma gecikmesi (shear lag) modeli arayüzey bağı parametrelerini dikkate aldığından maksimum basma gerilmesi değerlerine en yakın sonuçları vermektedir.