ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Ceramic and mould gypsum properties used for forming ceramics
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 249-258
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Ceramics production is a very difficult and complex process which includes the stages from preparing appropriate quality raw material till the final stage that the product is obtained. Casting is a forming method made by open or closed casting of liquid consistency clay. In this method excess water should be absorbed by mould because of the consistency of clay. Therefore absorption of gypsum mould must be increased without decreasing its strength. Gaining such properties and increasing mould service life will have important contributions to the sector in point of product quality and production cost. A compilation has been made about history of ceramics and current status, gypsum mould, usage of gypsum mould, application problems and solution offers. In order to provide expected properties from gypsum moulds, an investigation about availability of mineral additives, their ratio in mix and their effects should be carried out as is concluded.


Seramik ve seramiklerin şekillendirilmesinde kullanılan kalıp alçısının özellikleri
1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze-KOCAELİ
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 249-258

Seramik üretimi, uygun kalitede hammadde hazırlanmasından ürünün elde edildiği en son aşamaya kadar güç ve karmaşık bir süreçtir. Seramik üretim aşamasının bir halkası olan döküm yöntemi, akıcı kıvamdaki kil hamurunun açık veya kapalı yöntem ile bir veya daha fazla sayıda parçalı kalıplara dökülmesi ile yapılan şekillendirme yöntemidir. Bu yöntemde kil hamuru akıcı kıvamda olduğundan kilin fazla suyunun kalıp tarafından emilerek dışarı atılması gerekir. Bu nedenle alçı döküm kalıbının dayanımını düşürmeden absorpsiyonunun artırılması gerekir. Döküm kalıplarına bu özelliklerin kazandırılması ve kalıp ömrünün uzatılması için yapılacak herhangi bir iyileştirme, ürünün kalitesi ve üretim maliyeti bakımından sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Seramik endüstrisinde kullanılan kalıp alçıları ile ilgili kaynak taramasından, öncelikle seramiğin tarihçesi ve günümüzdeki durumu, alçıtaşı, kalıp alçısı, kalıp alçısının kullanımı, uygulamasındaki sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik derleme yapılmıştır. Araştırmadan; alçı kalıplardan istenen özelliklerin sağlanması için suemme oranı yüksek mineral katkı malzemelerinin kullanılabilirliği, bu malzemelerin alçıya ne oranlarda katılacağının ve etkilerinin deneysel olarak araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.