ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Nesne merkezli koruma bilgisine farklı yaklaşımlar: Kentsel arkeolojik bir araştırma
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 4(): 12-21
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Kentsel yığılma olgusu kentin tüm bölgelerinde gerçekleşse de, kentsel arkeolojik yığılma, zemin altındaki birikimle ilişkilidir. Kentsel boşluklar da bu yığılma ortamına ulaşılma potansiyeli taşıyan kent mekanlarıdır. Kentsel yığılma ve kentsel boşlukların korunması konuları, yalnızca koruma pratiğinin değil, korumanın düşünsel altyapısının da çalışma konusuna dahildir. Koruma söyleminin nesne merkezli bir anlayışa sahip olduğu varsayımı ile bu anlayışın neden olduğu koruma sorunları, makalenin temel problemini oluşturmaktadır. Makale kapsamında; korumada değişime tanınan tolerans, nesneler arası ilişkinin korunması, koruma aracılığıyla bilginin üretilmesi, korumanın toplumsal uzlaşıya dayandırılması gibi konular araştırılmaktadır.


Different approaches to the object oriented conservation knowledge: An urban archaeological research
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; (4): 12-21

The urban accumulation in all areas of the city is conducted as a case even though the archaeological urban agglomeration is associated with accumulation of ground below. Urban spaces, these clutter environments are urban spaces which have the potential to be reached. The preservation of the urban accumulation of urban space is not only for conservation practices, but also about the preservation of the intellectual infrastructure of subjects is included in the study. The object of preservation discourse has an object-centered approach with the assumption that preservation problems are caused by this approach, the article constitutes a fundamental problem. Articles within the scope of protection granted to the tolerance of difference, the relationship between objects conservation, protection through the production of information, such as protection of the social issues are being investigated based on consensus.