ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A study on the smart board usability in-classroom applications
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 381-391
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Information technology is spreading rapidly in many areas of our lives. Smart board is one of the
technological tools the utilization rate of which is increasing day by day. In recent years, it is preferred in sectors of education and IT in our country as it is all around the world. The most basic feature of smart board is that it is an interactive white board that works through computer and projector connection. A number of strategies have been developed through using technological products. The interfaces are evaluated through the opinions of the users about the easiness of use and user satisfaction which are the strategies that emerged from the usability tests. Within the framework of this study,a usability test of an interface of a smart board system has been prepared. As a result of the usability test, the usability of smart board technology has been tested by teachers of different school subjects, and positive evaluations have been obtained.


Sınıf içi uygulamalarda akıllı tahta kullanilabilirliği üzerine bir çalışma
1Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Teknikokullar-ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gölbaşı-ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 381-391

Bilişim teknolojileri hızlı bir şekilde hayatımızın birçok alanında yaygınlaşmaktadır. Kullanım oranı her geçen
gün artış gösteren teknolojik araçlardan biri de “akıllı tahtadır”. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de eğitim ve bilişim sektöründe tercih edilmektedir. Akıllı tahtanın en temel özelliği bilgisayar ve projeksiyon bağlantısı ile çalışan etkileşimli bir yazı tahtası olmasıdır. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla bir takım stratejiler geliştirilmiştir. Kullanıcıların, kullanılabilirlik testleri aracılığıyla ortaya çıkan stratejilerden olan kullanım kolaylığı ve kullanım memnuniyeti ile ilgili düşünceleri vasıtasıyla ara yüzlerin değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada bir akıllı tahta sisteminin ara yüzünün kullanılabilirlik testi yapılmıştır. Kullanılabilirlik testi sonucunda akıllı tahta teknolojisinin kullanılabilirliği farklı branşlardaki öğretmenler tarafından test edilmiş ve olumlu değerlendirmeler elde edilmiştir.