ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Optimiziation of rotor structure for providing minimum cogging moment by using open slot method in axial flux permanent magnet motors
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 392-401
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Depending on high efficiency high power density and the ability of providing high torgue at low speeds, axial flux motors became an important field of late years. However this motor has acoustic noise and stroke vibration because of its structure. Throughout this study the ways of lowering cogging moment in axial flux permanent magnet magnet motors has been explored. Open slot structure in stator and different magnet structure and skew methods in rotor has been studied. Effects of different skew angled fan, triangle and elliptical shaped magnets on motor performance has been tested by using 3D finite element analyzing method. Results compared with 140 degree fan type reference motor and improvings in cogging torgue component has been showed.


Eksenel akılı sürekli mıknatıslı motorlarda açık oluk yapısı kullanarak minimum vuruntu momenti için rotor yapısının optimizasyonu
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 392-401

Eksenel akılı sürekli mıknatıslı motorlar yüksek verim, yüksek güç yoğunluğu ve düşük hızda yüksek moment sağlayabilme özelliklerinden dolayı son yıllarda üzerinde çalışılan önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak bu motorların en önemli dezavantajı akustik gürültü ve titreşime neden olan vuruntu momentidir. Bu çalışmada eksenel akılı sürekli mıknatıslı motorlarda vuruntu momentini azaltıcı yöntemler araştırılmıştır. Statorda açık oluk yapısı, rotorda ise farklı mıknatıs yapıları ve kaykı yöntemleri üzerine çalışılmıştır. Farklı kaykı açılarına sahip fan, üçgen ve oval yapıdaki mıknatısların motor performansına etkisi, 3D sonlu elemanlar analizi
kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar 140o fan tipi referans motor ile karşılaştırılmış ve vuruntu momenti
bileşenindeki iyileşmeler gösterilmiştir.