ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Political economy of reorganization of space
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 4(): 37-44
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This paper intends to interpret and explain the spatial reflections of neoliberalism, with an urban political economy perspective. Accordingly, David Harvey's theory of Spatio-Temporal Fixes and Accumulation by Dispossession approach were taken as the primary reference point for this explanation.


Mekânın yeniden organizasyonunun ekonomi politiği
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; (4): 37-44

Bu makalenin amacı, yaşanan neoliberal dönüşümlerin mekânsal yansımalarını, kentsel ekonomi politik perspektifinde anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Buna göre, David Harvey’in Mekânsal-Zamansal Sabiteler kuramı ile El Koyarak / Mülksüzleştirerek Birikim yaklaşımı, bu açıklama sürecinde temel alınmıştır.