ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Eyleyici doyumlu karma h2/h∞ kontrolör ile krenlerin sismik kontrolü
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 415-426
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study is concerned with the active vibration control of cranes against earthquake induced vibration. For this purpose, Linear Matrix Inequalities (LMIs) based actuator saturated mixed H2/H∞ state-feedback controller is designed in this paper. Performance of the designed controller and active vibration control system is investigated by simulation. The time history of ground motion of the Marmara Kocaeli earthquake, which is a disturbance input, is applied to modeled container crane. Additionally, the performance of the designed controller is also compared with actuator saturated H∞ controller and the robustness of controller is tested for changing stiffness parameters. Simulation results indicate that superior earthquake induced vibration suppression is achieved by the use of designed controllers and active vibration control system.


Seismic control of cranes with actuator saturated mixed H2/h∞ controller
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 415-426

Bu çalışmada, krenlerde depremden kaynaklanan yapısal titreşimleri azaltmak için aktif titreşim kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla makalede, Doğrusal Matris Eşitsizlikleri (DME) tabanlı durum geri-beslemeli eyleyici doyumlu karma H2/H∞ kontrol algoritması tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolörün ve krenler için önerilen aktif kontrol sisteminin performansı benzetim çalışmaları ile incelenmiştir. Konteyner kreni modeline bozucu giriş olarak Marmara Kocaeli depremine ait yer hareketinin zaman fonksiyonu uygulanmıştır. Ayrıca, tasarlanan kontrolörün performansı eyleyici doyumlu H∞ kontrol algoritması ile karşılaştırılmış ve kontrolörün dayanıklılığı rijitlik parametrelerinin değişimine göre test edilmiştir. Benzetim çalışmalarının sonuçları,
önerilen aktif kontrol sisteminin ve tasarlanan kontrolörün krenlerde depremden kaynaklanan yapısal titreşimlerin azaltılmasında başarılı olduğunu göstermektedir.