ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Effect of the feed line on the radiation pattern of the small UWB planar monopole antenna
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 427-435
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, the effect of the common mode currents flowing on the feed line of the UWB planar monopole antenna on the radiation pattern is analysed based on the 3D Computer Simulation Technology Microwave Studio ( CST MWS). Heretofore this effect has been generally neglected in the antenna design process. In this study, a comparison is made between the antenna designs with and without effect of the feed line. It is
concluded the common mode currents on the feed line destructively effects on the radiation of the UWB
planar monopole antenna and therefore it cannot be neglected and should be taken into account in the design process of the UWB planar monopole antenna.


Besleme kablosunun ultra geniş bandlı düzlemsel tekel anten ışıma paterni üzerine etkisi
1TÜBİTAK BİLGEM, Gebze-KOCAELİ
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fak., Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 427-435

Bu makalede UWB tekel antenin besleme kablosu üzerinde akan ortak mod akımlarının ışıma paterni
üzerindeki etkisi 3D CST MWS programı ile analiz edilmiştir. Şimdiye kadar bu etki anten tasarımında
genellikle ihmal edilmiştir. Bu çalışmada besleme hattının bulunduğu ve bulunmadığı anten tasarımları
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak ortak mod akımlarının UWB tekel antenlerin ışıma paternleri üzerinde bozucu etki yaptığı, bu sebeple ihmal edilemeyeceği ve anten tasarımında hesaba katılmasının gerekliliği görülmüştür.