ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Magnetic analysis of fractional slot permanent magnet sychronous machine
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 436-446
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, analytical method is used in pmsm design and the effects of geometric quantities on the
performance of the machine is pointed out. Magnetic equivalent circuit (MEC) model is used as numeric
method. It is observed that the composed MEC model is coherent to Analytical model. Composed model is
applied on fractional permanent magnet synchronous machines.


Kesirli oluklu sürekli mıknatıslı senkron makinanın manyetik analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 436-446

Bu çalışmada sürekli mıknatıslı senkron makinanın (SMSM) manyetik analizi analitik yöntemle
gerçekleştirilmiş olup, geometrik büyüklüklerin makine performansı üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Sayısal yöntem olarak manyetik eşdeğer devre (MED) modeli kullanılmıştır. Geliştirilen model kesirli oluklu sürekli mıknatıslı senkron makinada denenerek analitik modeli ile uygunluğu gösterilmiştir.