ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The comparison of Si-based conventional microcontroller and FPGA chips in controller applications
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 447-457
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The objective of this study is to compare and document pros and cons of FPGA (Field Programmable Gate Arrays) chips, designed as microcontrollers, against Si-based conventional microcontroller chips. FPGA chips have become extremely popular in recent years and sometimes have been referred to as “chameleon” due to their flexibility and compatibility in various applications. The comparison has been conducted under five
different qualities of microcontrollers: performance and functionality, cost, programmability, power
management/consumption, and multilateral flexibility. In the course of this study, no specific brand or model is referenced.


Denetleyici uygulamalarında FPGA yongasının silikon yapılı geleneksel mikro denetleyici yongaları ile karşılaştırılması
1Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gölbaşı-ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 447-457

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda popüler olarak kullanılan ve bukalemun yonga olarak da adlandırılan FPGA (Field Programmable Gate Arrays) yongasının, “mikro denetleyici” olarak tasarlanmış halinin, silikon yapıya sahip geleneksel mikro denetleyici yongaları ile karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajlarının belirtilmesidir. Karşılaştırma işlemi performans, fonksiyonellik, maliyet, programlanabilirlik, güç yönetimi/tüketimi ve çok yönlülük/esneklik bazlı olarak beş başlık altında gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapılırken herhangi bir firmanın herhangi bir yongası referans olarak alınmamıştır.