ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Design and fabrication of e-shaped compact microstrip antenna
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(4): 458-466
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this work, the design and the fabrication of E-shaped compact microstrip antennas (ECMAs) are carried out. ECMAs having different size are simulated by packed software IE3D™ based on method of moment (MoM) and the effects of the antennas’ loaded slots on the resonant frequency and the bandwidth are investigated. As slots area is increased, a decrease on the resonant frequency is observed. It was seen that the slots width is more effective than the slots length for the reduction of the resonant frequency. In order to verify the results obtained in this work, an ECMA operated at 2.4 GHz is fabricated by using material of Rogers RT/duroid 5870. It was observed that the patch size of ECMA is 61% smaller than rectangular microstrip antenna; however the bandwidth reduces from 32.2 MHz to 10.1 MHz for a given resonant frequency. Return loss and radiation patterns of simulated and fabricated ECMAs are given comparatively.


E şekilli kompakt mikroşerit antenin tasarımı ve gerçekleştirilmesi
1Mersin Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yenişehir-MERSİN
2Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yenişehir-MERSİN
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 4(30): 458-466

Bu çalışmada, E şekilli kompakt mikroşerit antenlerin (EKMA) tasarımı ve gerçekleştirilmesi yapılmıştır.
Farklı boyutlara sahip antenlerin simülasyonları MoM’a (Method of Moment) dayanan IE3D™ paket yazılımı ile yapılarak antenlerde açılan boşluk alanının rezonans frekansı ve bant genişliği üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Boşluk alanı artırıldıkça rezonans frekansının ve bant genişliğinin azaldığı görülmüştür.
Rezonans frekansının düşmesinde, boşluk eninin boşluk boyundan daha etkili olduğu görülmüştür. Bu
çalışmada elde edilen sonuçları doğrulamak için Rogers RT/duroid 5870 malzemesi kullanılarak 2.4 GHz frekansında çalışan bir EKMA gerçekleştirilmiştir. EKMA’nın yama boyutlarının aynı rezonans frekansında çalışan dikdörtgen mikroşerit antene göre % 61 daha küçük olduğu, buna karşın bant genişliğinin 32.2 MHz’den 10.1 MHz’e düştüğü gözlenmiştir. Simülasyonu yapılan ve gerçekleştirilen EKMA’ların geriye dönme kaybı (return loss) grafikleri ve ışıma diyagramları karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.