ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
He effect of horseradish peroxidase (HRP)-dextran conjugate on naphtol blue black
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2009; 27(1): 18-25
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The removal of azo dye Naphtol Blue Black in aqueous media with the catalysis of HRP-dextran conjugate was studied. HRP was purified by affinity chromatography using immobilized Con A. Enzyme-dextran conjugate with 1/10 molar ratio was synthesized using dextran aldehyde derivative (Dextran Mw 75.000 Da) and purified enzyme. The reaction was carried out at pH 3, 4, 5, 6, 7 and 8 in a 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 oC temperatured crystal cuvette of UV-Vis spectrophotometer. The bleaching of the dye depending on the time was observed with the absorption spectra recorded regularly for one hour. The best results were obtained at pH 4 and 5 for all temperatures studied.


“Horseradish” peroksidaz-dekstran konjugatının “Naphtol Blue Black” üzerine etkisi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Esenler-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2009; 1(27): 18-25

Bu çalışmada azo boyar madde “Naphtol Blue Black” ’in sulu ortamda HRP-Dekstran konjugatı katalizi ile giderilmesi incelendi. HRP immobilize Con A kullanılarak affinite kromatografi yöntemi ile saflaştırıldı. Dekstran aldehid türevi (Dekstran Mw 75.000 Da) ve saf enzim kullanılarak 1/10 oranında enzim-dekstran konjugatı sentezlendi. Reaksiyon pH 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’de UV-Vis. spektrofotometrenin 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 oC sıcaklığa ayarlanmış kristal küvetinde gerçekleştirildi. Zamana bağlı olarak boyada renk giderme düzenli bir şekilde alınan absorpsiyon spektrumları ile bir saat süreyle izlendi. En iyi sonuçlar çalışılan bütün sıcaklıklar için pH 4 ve 5’de elde edildi.