ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Hospital waste management in Trabzon
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2009; 27(1): 49-59
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Waste which is generated from health care providing institutions are named as hospital waste or clinical
waste. Since the waste is hazardous, it must be taken under controlcollected safely (without giving any danger to the environment and human beings). The waste must be stored temporarily and then must be disposed permanently. Trabzon Municipality are entirely included in this study. The management of hospital waste is investigated by observing and planned surveying in order to determine how the clinical waste is processed in the above mentioned waste treatment field. At the end of the study, it has been observed that domestic waste, glass materials, sharp objects, and infectius waste are collected separately, but unfortunately, the chemical waste
has not been handled carefully and paid as much attention as possible. Another problem that we are facing is that the sterilization capacity of waste treatment of hospital waste is not adequable. Therefore, some part of waste is disposed via sterilization process and the rest is treated the same
as domestic waste. Finally, this study indicated that there is a need of increasing the capacity of sterilization unit, and it needs to be rearrenged. It is also believed that much more training for personnel and control is needed for an effective treatment of hospital waste management.


Trabzon ilinde tıbbi atık yönetimi
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Anabilim Dalı, TRABZON
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2009; 1(27): 49-59

Sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşan atıklar, tıbbi atık veya diğer bir şekilde hastane atığı olarak
adlandırılmaktadırlar. Bu atıkların tehlikeli özellik göstermelerinden dolayı çevre ve halk sağlığına zarar
vermeyecek şekillerde oluşum yerlerinde toplanması, geçici olarak depo edilmesi ve buralardan alınarak nihai bertarafının yapılması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada Trabzon Merkez ilçenin tamamı araştırma kapsamında bulundurulmuştur. Araştırma sahasında yapılan çalışmayla tıbbi atıkların nasıl bir işleme tabi tutulduğu yönetimsel açıdan hem anket hem de gözleme dayalı olarak araştırılmıştır. Araştırma sonunda sağlık kurum ve kuruluşlarında atıkların, evsel nitelikli atıklar, cam ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar ve enfekte atıklar olarak ayrı toplandığı ancak
kimyasal atıkların toplanmasında yeterli hassasiyetin gösterilmediği tespit edilmiştir. Tıbbi atıkların nihai bertarafı aşamasında sterilizasyon kapasitesinin yeterli olmaması gözlenen sorunların bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle ayrık toplanan tıbbi atıkların bir kısmı sterilizasyondan geçirilmekte, bir kısmı ise evsel atıkların içine gömülerek bertaraf edilmektedir. Trabzon Merkez ilçede yapılan bu çalışma ile sterilizasyon ünitesinin kapasitesinin arttırılması ve ünitenin bulunduğu yerin buna göre tanzim edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca konu hakkında çok daha fazla eğitim ve denetimin yapılarak tıbbi atık yönetiminin daha sağlıklı yürütülebileceğine inanılmaktadır.