ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Pole assignment and LQR based active vibration control of a simply supported pipe conveying fluid
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 73-82
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The passive vibration control of elastic and parameter varying systems such as a pipe conveying fluid is usually ineffective. Therefore extensive researches into active vibration control is carried out. The main subject of these researches is to design method of controller named regulator. In this work, two design approaches, pole assignment and LQR are considered. By applying this approaches, the suppression of vibration of a pipe conveying fluid is discussed.


Sabit hızda akan akışkan taşıyan basit mesnetli bir borunun kök atama ve LQR esaslı aktif titreşim kontrolu
1Yıldız Teknik Üniversitesi,Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 73-82

Akışkan taşıyan borular gibi elastik ve değişken yapılarda oluşan titreşimlerin sönümlenmesinde pasif elemanlarla titreşim kontrolu etkin olamamaktadır. Bu nedenle aktif titreşim kontrolu uygulanmak suretiyle daha etkin bir titreşim sönümlenme sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Aktif kontrol uygulamasında en önemli çalışma alanı uygun kontrol yönteminin belirlenmesidir. Bu çalışmada kök atamaya dayalı kontrol ve lineer karesel kontrol yöntemlerinin etkinliği incelenmiştir.