ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
On the regularized trace of the differantial operator equation given in a finite interval
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 47-55
Full Text PDF

Abstract

In this work; a formula for the regularized trace of second order differential operator, which is given in a finite
interval and with unbounded operator coefficient, is found.


Sonlu bir aralıkta verilmiş diferansiyel operatör denkleminin düzenli izi üzerine
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 47-55

Bu çalışmada, sonlu bir aralıkta verilmiş sınırsız operatör katsayılı ikinci mertebeden diferansiyel operatörün
düzenli izi için bir formül bulunmuştur.