ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Finite element modelling of spur gears
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(2): 46-54
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The finite element method is a powerful technique used in the analysis of the engineering problems. The method gives adequete solutions to the stress concentration problems where exact analytical solutions not available. In this study, the principles of modelling spur gears for finite element stress analysis are examined. The model developed is analyzed and the results are given comparing with other researchers.


Düz dişli çarkların sonlu elemanlar metodu ile modellenmesi
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gümüşsuyu-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 2(22): 46-54

Sonlu elemanlar metodu mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan güçlü bir sayısal tekniktir. Özellikle gerilme yığılmasının söz konusu olduğu problemlerde, sonlu elemanlar metodu uygun modelleme ile tatminkar neticeler vermektedir. Bu çalışmada düz dişli çarkların sonlu elemanlar metodu ile gerilmelerinin analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. Modelin tesisinde yapılan kabuller ve izlenen adımlar izah edilmiştir. Tesis edilen dişli çark sonlu elemanlar modeli analiz edilmiş ve elde edilen neticeler
diğer araştırmacıların neticeleri ile karşılaştırılarak verilmiştir.