ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An approach to solution for the pursuit problem under lack of knowledge
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 15-23
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, under lack of knowledge the linear differential games are analyzed and a new solution method is constructed. At this work, terminal set for linear differential games are taken as cylindrical set and in this set the possibility of finishing game is shown.


Eksik bilgi altında takip probleminin çözümüne bir yaklaşım
1Yıldız Teknik Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Davutpaşa, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 15-23

Bu makalede, Eksik bilgi altında lineer diferansiyel oyunlar incelenmiş ve yeni bir çözüm yöntemi getirilmiştir. Bu çalışmada lineer diferansiyel oyunlar için bitiş kümesi silindir küme olarak ele alınmıştır ve bu silindir kümede oyunun bitirilmesinin mümkün olduğu gösterilmiştir.