ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
On the trace formula of second order differential equation given with non seperable boundary conditions
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 57-64
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study we obtained the formula of the regularized trace of the self adjoint operator which is formed by a second order differentiasl equation and non seperable boundary conditions.


Ayrılabilir olmayan sınır koşulları ile verilmiş ikinci mertebeden diferansiyel denklemin iz formülü üzerine
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Davutpaşa, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 57-64

Bu çalışmada ayrılabilir olmayan sınır koşulları ile verilmiş ikinci mertebeden diferansiyel denklem ile oluşturulan kendine eş bir operatörün düzenli izi için formül elde edilmiştir.