ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An asymptotic formula for the sum of the negative eigenvalues of second order differential operator given in infinite interval
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 87-98
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Asymptotic formul is founded for the sum of negative eigenvalues of the operator L in L2[0,∞) space, where L formed by l( y) = (p(x) y′(x))′ − q(x) y(x) differantial expression and y(0) = 0 bounded condition.


Sonsuz aralıkta verilmiş ikinci mertebeden bir diferansiyel operatörün negatif özdeğerlerinin toplamı için asimtotik formül
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Davutpaşa, İSTANBUL
2Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Atomatika ve Hesaplama Teknikasi Fakültesi, Matematik Bölümü, AZERBAYCAN
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 87-98

L2[0,∞) uzayında l( y) = (p(x) y′(x))′ − q(x) y(x) diferansiyel ifadesi ve y(0) = 0 sınır koşulu ile oluşturulan L operatörünün negatif özdeğerlerinin toplamı için asimptotik formül bulunmuştur.