ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Mathematical modeling and cutting simulation of involute spur gears with asymmetric teeth
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(4): 329-337
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This paper studies the equations of rack cutters for generating involute gears with asymmetric teeth. The
asymmetry means that different pressure angles are applied for driving and coast sides, respectively. By
applying the equations of designed profile of rack cutter, the principle of coordinate transformation, the theory of differential geometry, and the theory of gearing, the mathematical model of involute spur gear with asymmetric teeth is given. Trochoidal envelope traced by cutter is also investigated. Computer graphs of asymmetric involute spur gears are presented based on the given model, and also generation simulation is
illustrated.


Asimetrik evolvent düz dişli çarkların matematik modellenmesi ve İmalat simülasyonu
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Avcılar-İSTANBUL
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gümüşsuyu-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 4(25): 329-337

Bu çalışmada asimetrik evolvent profilli düz dişli çarkların bilgisayar simülasyonu için matematik
modellenmesi ele alınmaktadır. Asimetri, diş aktif yüzeyinin tahrik ve arka taraflarda farklı açıda dizayn
edildiğini ifade eder. Kesici takımın denklemleri, koordinat dönüşüm, diferansiyel geometri ve yuvarlanma prensipleri uygulanarak asimetrik evolvent düz dişli çarkın matematik modeli verilmiştir. Takım ucunun trokoidal yörüngesi de incelenmiştir. Matematiksel ifadeler programlanarak asimetrik dişlilerin bilgisayar simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar grafikler ile takdim edilmiştir.