ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Second order refined plastic hinge analysis of steel plane frames
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 83-93
Full Text PDF

Abstract

In this paper, refined plastic hinge analysis method which accounts for material and geometric nonlinearities of the steel structures is given. For the purpose of determining the realistic steel frame behavior; gradual yielding, second order effects, and geometric imperfections are presented. The refined plastic analysis results are verified by comparison of the plastic zone analysis results by using a calibration frame. Also, three
different methods of geometric imperfection modeling are investigated.


Çelik düzlem çerçevelerin ikinci mertebe kademeli plastik mafsal analizi
1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Buca-İZMİR
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 83-93

Bu çalışmada, çelik yapıların malzeme ve geometri bakımından lineer olmayan davranışını dikkate alan kademeli plastik mafsal analizi yöntemi verilmiştir. Çelik çerçeve davranışının gerçekçi biçimde belirlenmesi amacıyla; malzemenin kademeli akma davranışı, ikinci mertebe etkiler ve geometrik kusurların hesaplara dahil edilmesi sunulmuştur. Kademeli plastik mafsal analizi sonuçları ile plastik zon analizi sonuçları kalibrasyon çerçevesi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca, geometrik kusurların modellenmesi üç ayrı yöntem ile incelenmiştir.