ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Analising of the stability of nonlinear systems by using the floquet theory
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 21-29
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the Floquet theory, which is used for analysing the stability of nonlinear systems, is illustrated using a ship roll model with angle dependent cubic damping, and cubic and quintic stiffness terms. A method for obtaining the periodic solutions is illustrated by using a short time simulation is provided by the correct simulation with the reduced transition states.


Floquet teori ile doğrusal olmayan sistemlerin kararlılık analizi
1Sakarya Üniversitesi, Teknik eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, SAKARYA
2Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, SAKARYA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 21-29

Bu çalışmada, doğrusal olmayan sistemlerin kararlılık analizinde kullanılan Floquet teori, açısal olarak kübik
söndürücü ve kübik ve beşinci sertlik terimlerine bağımlı örnek bir geminin sallanma modeli üzerinde sunuldu. Periyodik çözümlerin elde edilmesinde doğru simülasyonun yanında azalan geçici hal durumları sayesinde simülasyon süresinin kısaldığı bir metot kullanıldı.