ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Thermal elastic-plastic stress analysis of steel fiber reinforced aluminum metal-matrix composite arches
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 92-99
Full Text PDF

Abstract

A thermal elastic-plastic stress analysis is carried out on steel fiber reinforced aluminum metal-matrix composite arch under uniform temperature distribution. The arch is fixed at both ends. The composite material is assumed to be strain hardening linearly. First yielding temperature, thermal residual stresses and the distribution of these stresses under thermal loading are investigated by using finite element method (FEM). It is found that the orientation angle affects the yield point and the intensity of residual stresses significantly.


Çelik fiberle güçlendirilmiş alüminyum metal-matris kompozit kemer kirişlerin elastik-plastik ısıl gerilme analizi
1İzmir Vocational School, Dokuz Eylül University, Buca-İZMİR
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 92-99

Düzgün yayılı sıcaklığa maruz kalan çelik fiberle güçlendirilmiş alüminyum metal-matris kompozit kemer kirişin elastik-plastik ısıl gerilme analizi yapılmıştır. Kemer kiriş iki ucundan ankastre bağlanmıştır. Kompozit malzemenin işlerken doğrusal sertleşen olduğu kabul edilmiştir. İlk akma sıcaklığı, ısıl artık gerilmeler ve bu gerilmelerin ısıl yükleme altındaki dağılımı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Fiber
doğrultusunun akma değerini ve artık gerilmelerin şiddetini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.