ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
On the stability loss of the circular cylinder made from viscoelastic composite material
1İstanbul Aydin University, Faculty of Arts and Science, Department of Statistics, Küçükçekmece-İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(1): 1-19
Full Text PDF

Abstract

The 3D approach was employed for investigations of the stability loss of the cylinder with circular cross section fabricated from the viscoelastic composite materials. This approach is based on the investigations of
the development of the initial infinitesimal imperfections of the cylinder within the scope of the 3D geometrically nonlinear field equations of the theory of the viscoelasticity for anisotropic bodies. The numerical results on the critical forces and critical time are presented and discussed.


Viskoelastik kompozit malzemeden yapilmiş dairesel silindirin stabilitesinin kaybi hakkinda
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 1(31): 1-19

Viskolelastik kompozit malzemeden yapılmış dairesel silindirin 3 boyutlu stabilite kaybının incelenmesi için yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşım, anizotrop cisimler için, viskoelastisite teorisinin, 3 boyuttlu, geometrik olarak doğrusal olmayan, alan denklemleri çerçevesinde silindire ait başlangıçtaki sonsuz küçük sapmanın gelişiminin araştırılmasına dayanmaktadır. Kritik kuvvet ve kritik zamana ait sayısal sonuçlar bulunmuş ve tartışılmıştır.