ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A Study on Passengers’ Flight Time Preference
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 243-251
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

First of the major problems of an airline to be solved is creation of optimum wave tariff structure based on the development and frequency of the routes. Airlines are making great efforts to build this structure. In doing so, it is important to keep in mind the preference and satisfaction of passengers. Because, placement of the flights in the hours which are not preferred will bring the missing passengers. This study has tried to put forward the passenger preferences according to passenger departures and arrivals from all over the world. Routes in the study were grouped according to similar passenger preferences. O & D-based ticket data was used (MIDT was used as data source) and for more than 100,000 O&D, time-based distribution of the passengers from relevant origin to all destinations and passengers from all origins to the relevant destination were shown. Thus, the study aims to provide decision support to airlines in tariff planning process.


Havayolu Yolcularının Uçuş Saati Tercihi Üzerine Bir Çalışma
1THY Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 243-251

Bir havayolu işletmesinde çözülmesi gereken en önemli problemlerden birincisi, hatların gelişimi ve frekans sayılarına göre hangi saat dilimlerinde kalkacağı ve bu şekilde pazarlara hitap eden en uygun yapının oluşturulmasını ifade eden dalga tarifenin optimum şekilde oluşturulmasıdır. Bu yapıyı oluşturabilmek için havayolları büyük çaba sarf etmektedirler. Bunu yaparken yolcunun tercihi ve memnuniyetinin de göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Zira yolcular tarafından memnuniyet uyandırmayacak bir saate yapılacak planlama, yolcu kayıplarını beraberinde getirecektir. Bu çalışmada tüm dünyadan alınan yolcu kalkış ve varış saatlerine göre yolcu tercihleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmada hatlar, benzer yolcu tercihlerine göre gruplandırılmıştır (116 üst grup oluşturulmuştur). Çalışmada O&D bazlı bilet datası kullanılmış (data kaynağı olarak MIDT kullanılmıştır) ve 100,000’den fazla O&D için ilgili orijinden tüm destinasyonlara kalkış saati bazlı yolcu sayısı dağılımı ve tüm orijinlerden ilgili destinasyona varış saati bazlı yolcu sayısı dağılımları çıkarılmıştır. Böylece çalışmanın, tarife planlama sürecinde havayollarına karar desteği vermesi amaçlanmıştır.