ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Fuzzy critical path analysis
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 128-140
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, a fuzzy algebra and linear programming approach is developed for critical path analysis in a project network with activity times being trapezoidal fuzzy numbers. The idea is based on the linear
programming (LP) formulation and fuzzy number ranking method. An example discussed in some previous studies illustrates that the proposed approach is able to find the most critical path, which is proved to be the
same as that derived from an exhausted comparison of all possible paths. The proposed approach does not require knowing the explicit form of the membership functions of the fuzzy activity times. For the considered
problems, a good agreement has been obtained between theoretical and experimental results.


Bulanık kritik yol analizi
1Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Lojistik Başkanlığı, Bakanlıklar, Çankaya-ANKARA
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Maçka-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 128-140

Bu çalışmada, bulanık proje çizelgeleme problemlerinin faaliyet sürelerinin bulanık sayılardan oluştuğu bir proje şebekesinde kritik yol analizine yönelik olarak bulanık aritmetik yaklaşım ile doğrusal programlama
yöntemi kıyaslanacaktır. Bu fikir bulanık sayıları sıralama (ranking method) ve doğrusal programlama formülasyonunu temel almaktadır. Sunulan yaklaşımlar bir örnek üzerinde tartışılmış problemin olası tüm
yollarının kıyaslanarak aynı sonuçlar verdiği ve en kritik yol bulunmuştur. Önerilen yaklaşımın bulanık faaliyet sürelerinin üyelik fonksiyonlarının kesin (açık olarak) bir biçimde bilinmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Önerilen yöntemle, mevcut problem daha etkin ve hızlı sonuçlar üretilebilmektedir.