ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Analysis of the buckling delamination of a rectangular sandwich thick plate with band cracks
1
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(3): 231-243
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, a buckling delamination problem of a rectangular sandwich thick plate is investigated. It is assumed that the sandwich plate is composed of two face layers and a core layer. It is also assumed that face and core layers are made of different materials which are isotropic and homogeneous. It is assumed that there are two same band cracks at the interfaces between the layers and edge-surfaces of these cracks, which have initial infinitesimal imperfections. The evolution of the mentioned initial imperfections with an external compressive loading acting along the cracks is investigated within the framework of the piecewise homogeneous body model with the use of the three-dimensional geometrically nonlinear field equations of the theory of elasticity. For the determination of the values of the critical force as well as the buckling delamination mode, the initial imperfection criterion is used. The corresponding boundary value problems are solved by employing boundary form perturbation techniques and finite elements method (FEM). The influence of the parameters pertaining to the material and the geometry of the plate on the critical values is investigated.


Bant çatlaklar içeren sandviç dikdörtgen kalın plağa ait delaminasyon burkulma analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 3(29): 231-243

Bu çalışmada, sandviç dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Sandviç kalın plağın iki dış ve bir çekirdek tabakasından oluştuğu kabul edilmektedir. Ayrıca, dış ve çekirdek tabakalarının izotrop ve homojen olan farklı malzemeden yapıldığı kabul edilmektedir. Plağın katmanları arasında, birbirinin aynı iki adet bant çatlağın bulunduğu ve bu çatlakların yüzeylerinin başlangıçta çok küçük bir eğriliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Çatlaklar doğrultusunda etkiyen düzgün yayılı dış basınç kuvveti etkisinde bu eğriliklerin gelişimi, üç boyutlu Elastisite Teorisinin geometrik lineer olmayan alan denklemleri kullanılarak parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde incelenmiştir. Kritik kuvvet değeri ile birlikte, burkulma modunun da belirlenmesi için ‘başlangıç eğinti kriteri’ kullanılmıştır. Uygun sınır değer problemleri, sınır tipli pertürbasyon tekniği ve sonlu elemanlar yöntemi (FEM) uygulanarak çözülmüştür. Plağın malzeme ve geometrik parametrelerinin kritik değerlere etkisi incelenmiştir.