ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Gains of six sigma projects devoted to competitiveness: Analysis of it’s implementations in the manufacturing industry
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(3): 301-315
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Six sigma today is the one of the most effective management approaches that have 3.4 defect per million and perfect orientation with an understanding of the firms to obtain successful results. In this study; it was used data from getting 11 firms working manufacturing industry having six sigma project implementations through surveys and analysis of these applications include analysis. Pursuant to this analysis, six sigma project management practices before and after making a comparison between the economic and technical achievements have been identified as a business. Completion periods of projects in firms, measurable status of projects and return of the balance sheet in the six sigma improvement efforts, whether the firms have developed individual units or not have been evaluated together. In this context, to be completed in the prescribed implementation period of a project strictly related to meeting of the project cost, to be profit and to be measurable of these results in the balance sheets. The competitiveness of enterprises re-evaluated according to obtained results.


Altı sigma projelerinin rekabete yönelik kazanımları: İmalat sanayiindeki uygulamaların analizi
1Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Beşevler, ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Beşevler, ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 3(29): 301-315

Altı Sigma; milyon işlemde 3,4 hata ve mükemmele yöneliş anlayışıyla ve bir çok işletmenin elde ettiği başarılı sonuçlar nedeniyle günümüzün en etkili yönetim modellerinden biridir. Bu çalışma, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 11 işletmenin, altı sigma proje uygulamalarının incelenmesi ve bu uygulamaların analizlerini içermektedir. Bu analizler neticesinde işletmelerin altı sigma proje uygulamaları öncesi ve sonrası arasında bir karşılaştırma yapılarak ekonomik ve teknik olarak işletmelerin kazanımları belirlenmiştir. İşletmelerde uygulanan projelerin tamamlanma süreleri, projelerin getirilerinin bilançolarda ölçülebilme durumu ve altı sigma çalışmalarını geliştiren bağımsız birimlerinin olup olmadığı birlikte değerlendirilmiştir. Bu bağlamda projelerin maliyetlerinin karşılanması, kar sağlaması ve bu sonuçların bilançolarda ölçülebilmesi, bu projelerin öngörülen sürelerde tamamlanması ile kesinlikle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle işletmelerin rekabet güçleri yeniden değerlendirilmiştir.