ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Definition of dimension limitations for composite bulwark applications at yachts by higher order shear deformation theory
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(3): 316-328
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study presents the limitations of geometry to deformation in a composite bulwark plate. Analytical solution methodology for deformation is based on the boundary-discontinuous generalized double Fourier series approach is used to solve highly coupled linear partial differential equations with the mixed type simply supported boundary conditions prescribed on the edges. Bulwark surface is inspected by means of dimensions and thickness. Numerical solutions are presented under loading sourced by wind pressure.


Yatlarda kullanılan kompozit parampetler içın boyut sınırlamalarının yüksek mertebeli kayma deformasyon teorisi yöntemiyle belirlenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 3(29): 316-328

Bu çalışmada kompozit bir parampet plakasında geometrik boyutların deformasyona etkileri sunulmuştur. Deformasyon için kullanılan analitik çözüm metodu; süreksiz sınır şartları için tanımlanmış Fourier serilerinin kullanılmasıyla, kenarlarda tanımlanmış karışık basit mesnetlere sahip yüksek mertebeli lineer kısmi diferansiyel denklemlerin çözülmesi ile oluşturulmuştur. Parampet yüzeyi boyut ve kalınlık etkileri açısından incelenmiştir. Sayısal çözümler rüzgar basıncı kaynaklı yük altında yapılmıştır.