ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Equipment placement determination applications from the point of view of noise control
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 102-109
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The noise made by the quipments in the production plant, is a serious problem for the employees working in the area. There are some methods to decrease the noise level, control it and prevent it from being harmfull for the employees. The most efficient methods are the engineering ones which takes noise under control in the source. The most important application of these engineering methods is determining the right position for these equipments in the production plant. In case that the positions of equipments are not determined well at the beginning, changing the positions will be an extra cost afterwards. Therefore, main goal should be determining right position at the beginning at once. In this study, we will be discussing the efficiency of the methods with determining the amount of decrease of the noise level by placing a new press, to the right place in a production plant where noise is harmfull for emplyees.


Gürültü kontrolü açısından ekipman yeri belirleme uygulaması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
2Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi, BOLU
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 102-109

Üretim alanlarında var olan ekipmanların oluşturduğu gürültü, o alanda çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. İşyerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en etkili olan, gürültünün kaynakta kontrolünü sağlayan mühendislik yöntemleridir. Bu yöntemin en önemli uygulamalarından biri ise ekipmanların üretim alanlarındaki yerini doğru belirlemektir. Bu yerin doğru belirlenmemesi durumunda ekipmanların yerinin değiştirilmesi mali açıdan çok büyük külfet getirecektir. Bu yüzden, ilk seferde doğru yerin belirlenmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, bir fabrikada yeni kurulacak bir presin yerinin belirlenmesinde ve gürültü seviyesinin azaltılmasında uygulanacak yöntemin etkinliği tartışılmıştır.