ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Earthquake behavior of breakwaters seated on Liquefiable soils
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(2): 235-251
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

One of the most important problems seen in soils under the influence earthquake motion is liquefaction
phenomena. Liquefaction problems were widely observed in 1999 Kocaeli Earthquake in our country. After this devastating earthquake great loss of life and property and large effects to economy took place. Not only do port structures support country’s economy which is surrounded by water on three sides, but also will have a great responsibility in enabling aid to be delivered after the expected Marmara earthquake. For this reason it is very important for the breakwaters to fulfill their duties, which is to protect the port structures, after earthquakes. In this study, behavior of breakwaters built on liquefiable soils under earthquake effects is
investigated. 1g scaled model experiments are done on a shaking table built in the laboratory. According to model experiment results, liquefaction is observed in the first cycles of cyclic horizontal displacement motion when the magnitude of input acceleration is sufficiently high. Moreover, failure occurs at the toe of breakwater due to liquefaction.


Sıvılaşabilen tabakalar üzerinde inşa edilen dalgakıranların depremler sırasındakı davranışı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 2(30): 235-251

Deprem sarsıntısı altında zeminlerde görülen en önemli problemlerden birisi de sıvılaşma olgusudur.
Sıvılaşma problemleri 1999 Kocaeli depreminde ülkemizde yaygınca görülmüştür. Yaşanan yıkıcı deprem sonrası büyük miktarda can ve mal kayıpları oluşmuş, ülke ekonomisine de büyük etkileri olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevirili ülkemizde liman yapılarının beklenen Marmara depremi sonrasında işlevine devam etmesi hem ekonomiyi destekleyecek hem de olası yardımların ülkemize ulaşmasında büyük sorumluluk taşıyacaktır. Bu nedenle liman yapılarını koruyan dalgakıranların deprem sonrasında görevini yerine getirebiliyor olması çok önemlidir. Bu çalışma kapsamında sıvılaşabilen zeminler üzerine inşa edilmiş dalgakıranların deprem etkileri altındaki davranışı incelenmiştir. Laboratuar ortamında oluşturulan büyük bir sarsma tankı yardımıyla
1g ölçekli model deneyler gerçekleştirilmiştir. Model deney sonuçlarına göre tabanda uygulanan ivme
büyüklüğü arttıkça, çevrimsel yatay deplasman hareketin ilk çevrimlerinde sıvılaşma görülmeye
başlamaktadır. Ayrıca dalgakıran kesitinde topuk bölgesinde sıvılaşmaya bağlı olarak göçme yaşanmaktadır.