ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Economical analysis of the cargo transportation between Gaziantep&Istanbul
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(3): 303-309
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Cargo and passenger transportation services in Turkey is mainly focused on highway transportation and this situation causes uneven distribution. Especially utilization rate for seaway transportation is comparatively low in Turkey which is surrounded by sea on three sides. The highway transportation ratio is not as high as in Turkey and railway, seaway, airway transportation modes as well as pipelines in fluids are also been utilized. In recent years, progress of new transportation systems in the form of integration of these transportation modes in order to offer higher-quality and low cost began to be developed. The intermodal transportation that meets the needs of different distribution and transports all types of cargoes is an important result of this progress. In this study, the feasibility of intermodal cargo transportation system in Turkey is analysed and it is worked to get useful aspect for this system through comparison of the other transportation modes. The most costeffective transportation mode is investigated for 3000 tonnes of cargoes transportation in Gaziantep & Istanbul line by Levelised Cost Analysis Method and the most effective mode is determined with the comparison of different modes of transportation.


Gaziantep - İstanbul arası yük taşımacılığının ekonomik analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 3(30): 303-309

Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığı hizmeti ağırlıklı olarak karayolları üzerinde yoğunlaşmış olup, bu durum yük taşımacılığında dengesiz dağılıma neden olmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle denizyollarının kullanım oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Dünyada ise taşımacılıkta demiryolu, denizyolu ile havayolu ulaşım modlarından ve akışkan yük taşımacılığında da boru hatlarından daha fazla faydalanılmaktadır. Son yıllarda daha kaliteli ve düşük maliyetli taşıma hizmeti sunmak için farklı taşıma modlarının entegrasyonu şeklinde lojistik sektöründe yeni taşımacılık sistemleri gelişmeye başlamıştır. Tüm
yük türlerinin taşınması için, değişen dağıtım gereksinimlerine cevap veren intermodal yük taşımacılığı bu gelişimin en önemli sonucudur.
Bu çalışmada intermodal yük taşıma sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği incelenmiş, bu sistem diğer taşıma modlarıyla karşılaştırılarak faydalı bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bir Değere Getirilmiş Maliyet Analizi yöntemi kullanılarak Gaziantep - İstanbul hattında, 3000 tonluk yük taşımacılığı için çeşitli taşıma modu alternatifleri karşılaştırılarak ekonomik yönden en verimli olanı araştırılmıştır.